Çok Sorulan Sorular


İşinize ait detay ve görselleri WhatsApp'tan iletin

parkeci İletişimİki taraf kendi arasında sözlü iletişim yolunu tercih etmek yerine, bunun yerine önden WhatsApp üzerinden veya diğer alternatif yöntemlerle yazılı olarak mutabık kalınması tercih edilir. Hem bu nedenle, hem de işinizi anlamak adına WhatsApp üzerinden iletişime geçmeniz, işinize ait görsel ve detayları iletmeniniz tercih edilir. Bunu yaptıktan sonra direkt arayabilirsiniz.


Aşagıda mümkün mertebe her soruya cevap vermeye çalıştım.

Lütfen sık sorulan soruları okumaya özen gösteriniz.


İş teklifleriniz için https://wa.me/905324542180 nolu WhatsApp üzerinden yazılı, sesli veya direkt arama ile iletişime geçebilirsiniz.Örnek resimler var mı?

tasevyapim.com galeri sayfası ile parkeciyiz.com sitemizde bulunan galeri sayfasına bakabilirsiniz.


Taş evde anahtar teslim işler yapıyor musunuz?

Taş evlerde çoğunlukla sadece ustalık yapıyoruz. Uzmanlık alanımız yapının taş kısımlarıdır. Anahtar teslim işlerde yetkinliğimizin dışında olan bir çok süreç vardır. İşçilik kalemleriyle ilgili tasevyapim.com (Fiyat Listesi) ile parkeciyiz.com (Fiyat Listesi) sitelerimiz üzerindeki iletişim numarasında işinizin detaylarını belirtip fiyat alabilirsiniz. Önümüze ne malzeme konulursa onu en iyi şekilde inşa edeceğimizden şüpheniz olmasın.


Fakat talep edilmesi durumunda taş, kum, çimento ve bunların nakliyeleri ile işçilik dahil malzemeli fiyat sunabiliriz.


Esasen size tavsiyemiz bir taş evin tamamını anahtar teslim yaptırmak yerine işlerin her bir kısmını (denetimde dahil) kendi uzmanlarına yaptırmanızdır ve sürece başından sonuna kadar dahil olmanızdır. Malzeme temini konusunda da bunu kendiniz finanse edip tedarik ediniz, fakat uygun malzeme seçimde işi yapacak kişilerinde fikrini alıp ortak kararlar almaya özen gösteriniz.


Bir yüklenicin statik projesinden tutun, temelden, çatıya, iç-dış mimari, tesisat, dış peyzaja kadar tüm işleri malzeme temini dahil ve uygulama konusunda üstlenmesi ekonomik açıdan size dezavantaj sağlayacaktır. Hem zaten bu iddiada olan kurumlarda yasal izinler, yapı denetim vs. gibi süreçleri sizler adına üstlenmezler. Anahtar teslim iş yapan sermaye ve yetkinlik sahibi firmalar elbette vardır. Bunlar daha fazla kazanmayacaksa neden sadece sizin için çalışsın? Eğer bir yüklenicinin sıfırdan yapıyı inşa edip bitirme sermayesi varsa zaten kendi adına o yapıyı inşa edip istediği müşteriye, dilediği fiyata satma özgürlüğü vardır.


Anahtar teslim taş ev maliyeti ne olur gibi sorular hakkında

Maalesef, Bugün 30 yıllık betonarme 2+1 bodrum kat apartman daireye bile milyonlarca tl istenmekte.


İnsanlar arasında taş evi ücra yerlerde yapmanın daha ekonomik olduğu yanılgısı var. Oysa her hangi bir yapıyı kırsal alanda inşa etmek merkezi noktalarda inşa etmekten daha yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Kırsal bölgelerde ucuz olan sadece arazidir. Diğer tüm kalemlerin maliyeti azalmaz, aksine artış gösterir.


Taş evler prefabrik yapılar gibi standardı olan yapılar değildir. Ne yapmak istediğinizi telefonun diğer ucundan bilemeyiz veya internetten bulduğunuz portatif bir resmi gönderip bu neye mal olur gibi bir soru sormak anlamsızdır. Bir başkalarının kendi özel istekleri ve bütçeleriyle yaptırdığı evleri ekleyip fiyat sorunuz gibi içi dışı boş bir şekilde insanları merakta ve gerçeklikten uzakta bırakmak istemiyoruz. Şeffaflık ve gerçeklik konusunu göz önünde bulunduruyoruz. Herkesin bütçesi, yaptırmak istedikleri yapı ve mevcut şartlar vs farklı olabilir.


İnşaat yapımı sürecini kendiniz başlatıp devam ettirmek isterseniz izlemeniz gereken yollar

Öncelikle imar durumuna göre mimari ve statik projelerin hazırlanması gerekir. Hazırlayacağınız projeler bölgenizdeki Mühendislik firmaları tarafından çizdirilmesi avantajınızadır. Çünkü bunlar, konumuzdaki belediyenin belirlediği şartlar ve imar durumuna vakıflar. Bundan sonra yapı inşa sürecine attığınız ilk adımda kendilerinden profesyonel destek alabilirsiniz. Aşağıda izlenecek süreç gözünüzü korkutmasın diye alt alta sıralamadım. Uğraşınca oluyor, nasıl tamamlandığını fark edemezsiniz bile. Zaten işleyişte size yardımcı olup, yönlendirecek olanlar çıkacaktır. Tüm bunlar bittiğinde; ne kadar kolaymış, çevrede edindim, bana da uğraş oldu diyeceksiniz. :)


Ev ruhsatı dilekçesi (Belediyenin imar müdürlüğünden ev ruhsatı için başvurulur), yapıya ilişkin bilgi formu, imar durumu (bulunduğunuz bölgenin belediye imar müdürlüğüne gidip, standart imar durumu belgesi dilekçesini doldurunca ya da bir dilekçeyle müracaat ettiğinizde, imar bilgi durumu belgesini alabilirsiniz). Mimari proje. Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğünden). Mimarlar Odasından alınacak sicil belgesi. Yapının statik projesi (İnşaat Mühendisleri odası onaylı) yine ayrıca İnşaat mühendisin oda sicil belgesi. Zemin Etüdü raporu (Jeoloji Mühendisleri odası veya Jeofizik Mühendisleri odasına kayıtlı olan mühendislik firmalardan alınabilir). Yapı denetim firmasıyla yaptığınız sözleşme, bu kurumun belgeleri ve banka dekontu. Şantiye Şefi sözleşmesi. Elektrik tesisatı projesi (oda onaylı) ve Elektrik Mühendisi oda sicil belgesi. Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı). Makine Mühendisi Oda sicil belgesi. Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.


Çevre duvarı ile ilgili resmi mevzuatlar

Aşağıda plansız ve planlı yerlerde uygulanacak parsel çevre duvarları ve parsel içinde kalan tek yüz istinat duvarlarının niteliği belirtilmiştir. Planlı yerlerde izin ilgili Belediyeden, plansız alanlarda izin için İl Özel İdaresine başvurulur.


Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine Göre (çift yüz duvar)


https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=4882&MevzuatTertip=5


MADDE 34.


1:) Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafından ve yoldan bina cephe hattına kadar (1.00) m'yi, gerisinde ise (1.50) m'yi geçemez. Bu duvarlar üzerine yüksekliği (1.00) m'yi aşmayan ve görüşü kapatmayan parmaklık yapılabilir.

2) Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekli takdire belediye yetkilidir.

3) Okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik binaları, açık hava sineması ve benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe ve çevre duvarları 1. fıkra hükmüne tabi değildir.


Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Göre Parsel Çevre Duvarı (çift yüz duvar)


https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23722&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


MADDE 43


1:) (Değişik cümle:RG-23/1/2021-31373) Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 0.50 metreyi, yoldan yüksek olup tabi zeminden kotlandırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki tabii zemin kotundan itibaren 0.50 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.


2:) (Ek cümle:RG-23/1/2021-31373) Eğimli yollarda/arazilerde bahçe duvarı üst kotunun tretuvardan en fazla 1.50 metre yükseldiği durumlarda duvar üstten kademelendirilir. Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde uygulanacak şekli takdire idare yetkilidir.


3:) Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekât ve savunma bakımından gizlilik veya önem arz eden bina ve tesisler ile okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve benzerleri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe duvarları bu madde hükmüne tabi değildir.


Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Göre Parsel İçinde İstinat Duvarları (tek yüz duvar)


MADDE 60


1:) Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde, belediyenin ilgili biriminden istinat duvarı için, yanal yüzey alanı üzerinden ruhsat alınması mecburidir. Bu tür parsellerde yapılacak binalara istinat duvarı tamamlanmadan önce hiçbir şekilde yapı kullanma izni verilmez.


Plansız alanlarda tek yüz istinat duvarı veya teraslamayla ilgili resmi yazılı bir mevzuata denk gelmedim. Fakat 3194 sayılı İmar Planı mevzuatın 5. satırında geçen: "Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir." ibaresine göre plansız alanlarda tek yüz istinat duvarları yapı niteliği taşıdığından İl Özel İdaresine başvurulması kanaatindeyim.


https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3194&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5


Kişisel Yorumum: Çevremize baktığımızda çevre duvarı yapımında kuralara çokta uyulmadığı ve de ilgili kurumlarında yükseklikte aşırıya kaçılmadıkça buna göz yumduğu izlenimi var. Bence de imar alanında yola cephe olan kısımda 0.5m maksimum beton veya taş duvar izni çok düşük bir değerdir ve güvenlik zafiyetine neden olmaktadır. Fakat mahremiyet veya güvenlik hissinde aşırıya kaçıp kale gibi çevre duvarı yapmakta komşu yapıların görüş alanını kapatacağı için doğru değil diyebiliriz. Hem zaten plansız alanlar mevzuat md 41'e baktığımızda "...yoldan görünmeyen küçük ve basit kümes yapılması ruhsata tabi değildir." ibaresinden yola çıkarsak, bir kürek harçta sersek yere ilgili kurumlardan izin almamız gerektiği sonucuna varırız.


Yaptığım yorum, yapacağınız çift yüzü açık çevre duvarlarında mevzuata uymama tavsiyesi niteliğinde değildir. Tek yüz istinat duvarları yapımı (bir cephesi toprağa dayanan) zaten can ve mal güvenliği için önem verilmesi gereken bir yapı inşasıdır.


Yapı tamirat işleri ruhsata tabi midir?

3194. nolu İmar Kanunu MD:21


https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3194&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5


Madde 21 – Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.


Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.


Ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.


Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.


Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği MD:40-41


https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=4882&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5


Esaslı Tamirler


Madde 40 - Binanın planı ve görünüşüne, statik bünyesine tesir etmeyen esaslı tamirler ruhsata tabi olup; bunlar için plan, proje resim ve hesap istenmez.


Adi Tamir


Madde 41 - Derz, iç ve dış sıva, badana, boya, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik, sıhhi tesisat, korkuluk, paratoner, pergole ve benzerinin tamirleri ile bölme duvarı, bahçe duvarı, baca ve saçak ve benzeri elemanların tamiri ve yoldan görünmeyen küçük ve basit kümes yapılması ruhsata tabi değildir.


Keşif hizmeti hakkında

Malzeme dahil bahçe ve istinat duvarı işlerinde keşif ücreti alınmaz, fakat sadece işçilik olan işlerde keşif ücreti alınır.


Bir yüklenicinin size uygun olup olmadığını anlamak için ve yapı inşa sürecinizi anlaşılır kılmak adına keşif olmazsa olmazlardandır. Bu gereklilik bizimde sürece ne kadar dahil olacağımızı belirler.


Bu sürece dahil olmamı istiyorsanız harcadığım zaman ve giderlerim göz önüne alındığında ücretsiz keşif yapmam mümkün değildir.


İki tarafında kırılganlık yaşamaması için işinizin tüm detaylarını, konum vb lütfen net ve yeterince açık bir şekilde iletin.


İşin türü her ne olursa olsun, öncesinde; Ekibin konaklayacağı şartları oluşturmak, yapının inşa edileceği alanı yerinde görmek, uygun taş seçimini işveren ile yerinde araştırmak, tedarik etmek, gerekli diğer aksiyonları yerine getirmek ve ekibin sahaya gelince direkt olarak beklemeden işe başlamasını sağlamak.


İşveren öncesinde taşı tedarik etmiş olsa bile, tedarik edilmiş taşın uygunluğu, agrega ve malzemeleri yerinde görmeden yani gerekli hazırlığın tamamlandığına emin olmadan ekibi sahaya getirmiyorum. İşi bize yaptıracaksanız zaten bu konularda yardımcı oluyoruz, işverenin kendi başına veya sadece malını satma amacını güden üreticilerin olur sözüne kanıp malzemeyi yerine indirmesine anlam veremiyorum.


Keşif ücreti miktarı bulunduğum lokasyondan, işinizin bulunduğu bölgeye aracımla ulaşım tek yön 10TL/KM ve +7000TL/gün ile hesaplanır. Yol ulaşım ve 2 günlük miktar peşin alınır, kalanı keşif tamamlandığında ödenir. Alınan keşif ücreti hakedişten düşürülemez.


Tavsiye edebileceğiniz bir ekip var mıdır?

Kendimizin yapmayacağı veya kontrol etmeyeceğim hiçbir işe ekip tavsiyesinde bulunmuyorum.


Bölgemde aratınca siz çıktınız soruları hakkında

Bu web sitesi 81 il ve ilçelerinde Google ve Yandex arama sorgularında çoğunlukla ilk sıra veya ilk sayfada çıkmaktadır.


Taş duvar işleri uzun soluklu işlerdir, kaldı ki bu işleri yapan kalifiye ekipler olarak bizler göçebe bir şekilde çalışmaktayızTaş Ev ve Taş Duvarlar Hakkında Bilgiler


Aşağıda yazılanlar resmi mevzuat niteliğinde değildir. Tecrübelerimizden edindiğimiz bilgilerdir. Maliyet, malzeme seçimi, miktarını çıkarabilmeniz ve teknik bilgiye sahip olmanız için yazılmıştır. Birde telefon trafiğini azaltmayı amaç edindim. Kişisel amaçlar makul olduğu müddetçe bilgileri basabilirsiniz. Ticari, çıkar amaçlı ve kaynak göstermeden kullanım etik değildir.


Taş duvar uygulama önerileri

 • Taş duvarlar toprak veya tesviye betonu üzerine yapılır.


 • Toprak üzerine veya temel tabanı üzerine yapılacaksa ilk sıraya konacak taşlar harçsız olarak konulur. Bunun üzerine harç serilerek, duvarın harçlı olarak örülmesine devam edilir.


 • Duvarın bünyesini oluşturan taşlar yeterince harcın üzerine konularak çekiçle sıkıştırılır.


 • Taşlar arasında boşluk bırakmayıp moloz taşlarla iyice sıkıştırılır.


 • Derzler hazır kesimde 3 cm, çapı farklı kırma taşlarda 5-6 cm den fazla olmamalıdır. Kırma taşlarda derzler her iki yüzeyde de aynı hizaya gelmemelidir.


 • Moloz taş duvarların kapı ve pencere kenarlarında tuğla veya işlenmiş taşlar kullanılmalıdır..


 • İyi bir bağlantı için taşların yüzeyleri birbiri üzerine en az 10-15 cm binmelidir.


 • Taşlar en büyük yüzeyleri ile en az 20 cm duvar içerisine gömerek oturtulmalı ve yatay yüzleri duvara dik olmalıdır.


 • Taş duvar yapılırken belirli bir yüksekliğe kadar örüldükten sonra üzeri tesviye edilmeli ve gerektiğinde hatıl yapılmalıdır.


 • İri veya küçük taşlar karışık olarak dizilmelidir.


 • Bir duvarın kalınlığı ev duvarlarında ve çift yüz istinat duvarlarında 50cm veya üstü olmalı.


 • Taş duvar yapıldıktan sonra derzleri temizlenerek yeniden yukarıdan aşağıya doğru çekilmelidir.


 • Taş kaplama duvarlarda kaplamalar duvara bağlanmalıdır.


 • İşlenmiş taşlarla yapılan duvarlarda bir sıraya eşit yükseklikte taşlar konulmalıdır. • Tek yüz istinat duvarlarında alt geniş, üst 50 cm altında olmamalıdır. Tek yüz istinat duvarlarında yükseklik çoksa ve arka kısımda gevşek, su alan ve kayma riski olan toprak yapısı bulunuyorsa eğim vermek ve arkasına kırma taş (dolgu malzemesi), duvar arkası drenajı ile duvar yüzeye drenaj kanalları (barbakanlar) uygulanabilir. Duvar arkasındaki yükler kalıcı, duvar yüksek ve uzunsa belirli metrajlardan sonra dilatasyon derzleri tercih edebilirsiniz. Tüm bunları uyguladım ama kale olsun derseniz yine belirli aralıklarla payandalar yapılabilir. Tek yüz istinat duvarları önemli bir madde olduğu için bunu biraz uzattım..
 • https://www.tasevyapim.com/istinat-duvari-hesabi


Ne tür taş tercih edilmelidir?

Taşlar dona karşı dayanıklı, yeterli mukavemette ve harca yapışma özelliği olmalıdır. Tercihinizde bunun yanında uygun fiyat, nakliye şartları, ileriye dönük uzun süre bakım gerektirmeyecek olmasını göz önünde bulundurun.


Kırma taşlar hazır kesim taşlara göre daha ucuza temin edilir, yapı inşasında yığma taşlar biz ustalar tarafından çekiçlerle işlenip uygun ebatlara getirilir. Ocak ve atölyelerde alınan hazır kesim işlenmiş taşlar ile yığma, kırma taşlar arasında çok büyük fiyat farkı vardır.


Ayrıca çalışacağınız ekibin tercih ettiğiniz taşta daha önce deneyim sahibi olmasına dikkat edilmelidir. İşi isterseniz biz, isterseniz başka bir yüklenici yapıyor olsun bu dikkat etmeniz gereken bir detaydır.


İşi bize yaptıracaksanız taş seçiminin cinsi, ebatlarının ve yapacağınız işe uygunluğu konusunda emin değilseniz bizden yerinde destek talep edebilirsiniz. Taş ustaları olarak biz, hangi taşın istinat duvar, temel, kolon, duvar, subasmanı, veya kırma dolgu olarak kullanılabileceğine vakıfız. Hem zaten tedarik edilmiş taşın tamamını yerinde görmeden ustalarımı sahaya getirmediğimi bilmenizi isterim. Çünkü taşın seçimi kadar yapılacak işin niteliği farklı usta eller gerektirir. Ayrıca taşlar yer yüzeyine çıktığında hava ve ısıya maruz kaldıkça içerdeği nemi kaybederek zamanla sertleşir ve işlenmesi zorlaşır. Bu yüzden taş tedariğinde bekletilmiş değil de yakın zamanda yeraltından çıkarılmış ve nemini kaybetmemiş taşı tercih etmenizde fayda vardır.


İşlenmesi en zor taş türlerinden olan bazalt, granit, diyabaz, andezit vs. gibi taşları tedarik ettiğinizde işi yapacak kişilerin o esnada sizinle birlikte ocakta bulunmasına dikkat edin. Boyutlarının uygun olduğundan emin olun. Tamamının 30-40cm çapından büyük olması veya büyük çoğunluğunun çok ufak ebatlarda olması işçilik ve işlenmesini zorlaştırabileceği için sorunlar yaratabilir. Genelde taş ocakları kırma yığma taşların tamamını özenle 30-40cm çapında ocakla kırmadıkları için daha büyük ve karma ebatlarda verebilirler, bu durumda taşı indireceğiniz sahada kırıcılı kepçe ile kırımda gerekecek.


Türkiye taş çeşitliği açısından zengin bir kaynağa sahiptir. Maden Teknik ve Arama web sitesi il maden potansiyelleri sayfası ( https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/il-maden-potansiyelleri ) üzerinden rezervleri görmeniz mümkündür. Uygun bir vakit bulduğumda bu listenin tamamını web sitemiz üzerine ayrı bir sayfa olarak ekleyeceğim.


Karacadağ taşı; Sönmüş siyah volkanik bazalt taştır. Diyarbakır surlarında bu taşlar kullanılmıştır.


Bazalt taş: Diyarbakır, Kayseri, Bergama başta olmak üzere, Tokat, Kocaeli, Şırnak, İzmir, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Nevşehir, Giresun, Gümüşhane, Kilis, Rize, Trabzon, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Muş, Uşak, Bitlis, Sinop gibi bölgelerde de bazalt taş yatakları vardır.


Sert ve mukavemeti en yüksek taş olduğu için yapılarda kullanılabileceğiniz en ideal taşlar arasında yer alır. Rezervi çok olduğundan ve ocakta daha kısa sürede sadece kırım yapılarak satıldığı için kesilip işlenmiş taş türlerine göre ucuza temin edilebilir. Türkiye'de ki her iklim şartlarına sahip bölgelerde, temel, ev ve istinat duvarında kullanılabilir. Zor işlenir.


Gabro, Diyabaz (Dolerit) taşı: Koyu yeşil, zeytuni yeşil, boz ve kahverengidir. İri granüllü olanları dış mekanda zemin kaplaması, bordür, kesme taşlar, kaldırım taşları gibi pürüzlü ürünler yapmak için de kullanılır. Gabro ayrıca demiryolu balastı olarak kullanılmaktadır.


Andezit taş: Yoğun rezervi Ankara başta olmak üzere Çankırı, Uşak, İzmir/Dikili, Kütahya, Kayseri'de bulunan taş cinsidir. Kırma ve hazır kesim yapılarak işlenmiş olarak tedarik edilebilir. Gri, pembe, kırmızı, yeşil, siyah renk tonlarında olabilir. Sert, ağır ve sağlam bir volkanik taştır.


Küfeki taşı: Edirne, Süloğlu ve İstanbul'da çıkarılır. İstanbul taşı olarak da adlandırılır. Yapısında yoğun miktarda istiridye ve deniz kabukları bulunan kalker taştır.. Zamanla sertleşme özelliğine sahiptir, kolay işlenir. Trakya ve Marmara bölgesinin birçok tarihi mimarisinde kullanılmıştır. Bu taş yatağının çokça bulunduğu rezerv İstanbul Bakırköy yerleşim yerinin altında kalmıştır.


Urfa/Nahit taşı; kireçtaşı, kalker ailesine sahip bir taş türüdür. Urfa ve Mardin'de bulunur. Hazır kesim olarak tedarik edilebilir. Zamanla sertleşme özelliğine sahiptir, kolay işlenir.


Bitlis/Ahlat taşı; Bitlis, Ahlat Nemrut dağı eteklerinde bulunur. Volkanik/magmatik bir kayaçtır, kolay işlenir. Bej, kül, kırmızı, kahverengi, siyah olarak farklı renk tonlarına sahiptir.


Havara taşı; Tarihi Gaziantep evlerinin mimarisinde kullanılmıştır. Gaziantep ve çevresinde bulunur. Yumuşak bir kalker türüdür. Bej ve açık renk tonlarına sahiptir.


Muş/Bulanık taşı; Liz taşı veya Kevke taşı olarak da geçer. Adını çıkarıldığı Uzgörür'de bulunan Liz ovasından alır. Süphan Dağı'nın volkanik tüflerinin zaman içerisinde sertleşmesiyle oluşan bir taş türüdür. Siyah, kırmızı, bej renk tonlarına sahiptir. Malazgirt kalesinde siyah liz taşı kullanılmıştır. İşlenmesi kolaydır.


Kasaba Taşı/Say taşı: Karaman ilinde bulunur. Yassı düzende çeşitli kalınlıklarda yerden çıkarılır. Yumuşak, kolay işlenen bir kalker taş türüdür. Bej ve sarı renkte olur. Yapının duvar kısımlarında yapı taşı olarak kullanılacaksa yüzeye yakın yerde çıkarılan değil, daha derin katmanlardan çıkarılanları kalın blok türünü tercih etmenizi öneririm. Yüzeye yakın ince yassı türleri çevre duvarları ile, dekoratif işler; kaplama, kemerler, hayrat, şömine vs gibi işlerde kullanılabilir.


Kandıra taşı: Kocaeli/Kandıra bölgesinin batı kısmında çıkarılan bej renk tonlarına sahip kalker taşıdır. Kolay işlenir.


Alaçatı taşı:; İzmir/Çeşme'de çıkarılan bir taş türüdür. Bej renk tonlarındadır. Kaplama ve zemin döşemelerinde de kullanılabilir. Bölgedeki tarihi taş evlerde de bu taş türü kullanılmıştır.


Foça taşı: İzmir/Foça bölgesinde bulunur. Yumuşak, kolay işlenebilen, gözenekli bir tüf taş türüdür. Beyaz, bej, sarı, kırmızı, kahve, gri renktedir.


Muğla taşı; Fethiye taşı, Datça taşı, Göcek taşı, Dalyan taşı olarak çıkarıldığı bölgeye göre farklı isimlerle adlandırılır. Bej, sarı, kırmızı renk tonlarından olanlar kalkerik. Gri tonda olanlar çıkarıldığı bölge ve katmana göre granit veya andezit olabilmektedir.


Kayrak taşı; Duvar ve dış alan zeminlerde sık kullanılan bir taş türüdür.. Plakalar halinde satılır. Bej, sarı, kırmızı, kahve, gri ve siyah karma renklerden oluşmaktadır. Muğla, Bodrum, Kütahya, Kastamonu, Antalya, Çanakkale ve Denizli bölgelerinde bulunur. Kalın bloklar halinde tedarik edilebilen Manavgat, Edremit, Assos ve Dalyan taşı olarakta adlandırılan kayraklarda yapı taşı olarak duvar yapımında kullanmak mümkündür.


Tüf taşı: Tortul veya magmatik kayaçlardır Çıkarıldığı bölgeye göre gözenek oranları ve renkleri değişkenlik gösterebilir. Beyaz, bej, sarı, kırmızı ve üstü renk tonlarında olabilir. Çıkarıldığı ocaklarda yerinde istenilen ebatlarda kesilebildiği için hazır ebatlarda alınabilir. Nevşehir, Eskişehir, Afyon, Kayseri, Erzurum, Sivas, Konya, Kars, Ardahan, Çanakkale, Manisa, Balıkesir ve Aksaray bölgelerinde tüf rezervleri vardır. Tüf, andezit ve kayrak taşlar çıkarıldığı bölgeye göre farklı isimlerde anılabilir. Örneğin Balıkesir, Ayvalık'ta bulunan volkanik bu kayaç Sarımsak taşı olarak adlandırılır. (Ayvalık'taki rezerv bölgeleri turizme açılıp korumaya alındığı için ocaklar kapatılmıştır.)


Ünye taşı: Ordu, Ünye bölgesinde ocaklarda bloklar halinde çıkarılan beyaz, bej, sarı, gri ve çoğunlukla gül kurusu, kırmızı renk tonlarında olabilir. Kalker grubuna ait kireç taşıdır. Kolay işlenir.


Kayseri taşı: Kayseri bölgesinde çıkarılan andezit bir taş türüdür. Yüzey pürüzlü ve çoğunlukla gri ve üstü renk tonlarındadır. İstenilen kütle ebatlara getirildiği için taş duvar ve zemin uygulamalarında kullanılmaktadır.


Konya/Sille taşı; Adını çıkarıldığı bölge olan Sille'den almaktadır. Zor işlenen bir taş türüdür. Volkanik ve andezit özellikler taşımaktadır. Sıcağa çok dayanıklı olduğu için genellikle ekmek fırınlarında, tuğla, kiremit ve kireç ocaklarının fırın yapımında kullanılmaktadır


Mardin/Katori taşı; Mardin, Midyat, Kızıltepe, Ömerli'de bulunan kalsit özellikli bir taş türüdür. Kolay işlenir, bej tonlara sahip ve gözenekli bir taş türüdür.


Bayburt taşı; Adını bulunduğu Bayburt bölgesinden almaktadır. Ocaklardan bloklar halinde çıkarılır. Kolay işlenebilen bu taş kaplama ve duvar yapım malzemesi olarak kullanılabilir. Bej renk tonlarına sahiptir.


Tercan Taşı: Erzincan, Tercan bölgesinde çıkarılan kalker ailesine sahip bir taş türüdür. Kolay işlenir, bej, sarı renk tonlarına sahiptir. Bölgede ayrıca mermer blok yatakları bulunaktadır.


Kütahya taşı; Granit, Andezit, Traverten, Kayrak olarak bölgede bulunur. Sert bir taş türüdür. Sarı, pembe, kırmızı, gri renklerde olabilir. İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.


Şiran taşı: Gümüşhane/Şiran bölgesinde bulunur. Çıkarıldığı bölgeye göre iki farklı türde olabilir; Gri renk tonlarında olan bazalt, andezit. Bej renk tonlarında olan traverten kayraktır.


Traverten taşı: Kalsiyum bikarbonatlı sıcak kaynak sularının bıraktığı çökeltilerin oluşturduğu taş türüdür. Sular geçiş esnasında gözenekli ve hafif taşlar meydana getirmektedir. Bu taşların çok delikli, hafif ve fazla miktarda organik maddeler ihtiva eden tortullara kalker tüf taşı, az boşluklu ve daha yoğun olanlarına traverten adı verilmetedir. Denizli, Antalya, Hatay, Konya, Siirt, Van, Burdur, Mersin, Sivas, Çankırı, Nevşehir, Kütahya, Afyon, Niğde, Bursa, Kayseri ve Ankara'da bulunur. Çıkarıldığı bölgeye göre beyaz, bej ve sarı renk tonlarında ve farklı kalitede olabilir. Gözenekli olanları yumuşak ve hafiftir, kolay işlenir. Kristalli olanları sert bir yapıya sahiptir.


Limra taşı: Antalya-Beydağları ve Finike ile Yozgat-Yerköy'de çıkarılan beyaz, bej tonlara sahip kireç taşı ailesine sahip bir taş türüdür.


Kireç taşı: Esasen kireç taşı, dolomit, oniksler, travertenler mermer sınıfına girer. Kaldı ki kireç taşı kalker taştır. Fakat sertlik ve polozite (gözeneklik) farklılık gösterdiği için konumuz gereği ayrı ayrı sınıflandırmak ve bulunduğu konuma yakın taşı arayanlar için kolaylık sağlayacaktır. Toroslar kireç taşından oluşmuş sıra dağdır. Türkiye'de ki kireç taşını rezervi; Adana-Karaisalı, Ağrı, Ankara, Bolu-Gerede, Bursa-Gemlik, Diyarbakır-Hani Elazığ-Çipköy, Gaziantep, İçel-Kıslaköy, İçel-Silifke, Isparta-Eğridir, Isparta-Atabey-Bayat, Antalya-Beydağları, Kastamonu-Küre-İnebolu, Konya-İlgin-Sarılar, Konya-Bozkır-Kizilçayir, Konya-Beyşehir-Yeşildağ, Malatya-Hekimhan, Sivas-Koyulhisar, Sivas-Tecerköyü, Sivas-Yıldızeli, Tokat-Niksar, Trabzon, Yozgat-Şefaatli, Denizli-Güney, Bilecik-Beyceköy-Taşçılar, Burdur-Yeşilova-Kağılcık, Kırklareli-Pınarhisar.


Mermer taşı: Harca yapışma özelliği zayıf olduğundan taş ev duvar ve kolonların yapı taşı olarak kullanmanızı tavsiye edemem. İç-dış zemin kaplamaları ile mekanik montajlı duvar kaplamalarında ve yığılma riski bulunmayan, yüksek olmayan istinat duvarları ile hazır beton maliyetini düşürmek için mermer molozu temel, subasmanı ve zemin güçlendirme gibi işlerde kullanılabilir. Türkiye mermer rezervi açısından zengin bir kaynağa sahiptir. Afyon, Balıkesir, Muğla, Burdur, Kütahya, Ergani, Eskişehir, Denizli, Elazığ, Tokat, Çanakkale, Konya, Bilecik, Bursa ve Kırşehir'de çokça mermer yatakları vardır. Fakat hemen her ilde faaliyet gösteren atölye ve işletmeler bulmak mümkündür.


Granit taşı: Bej, sarı, kırmızı, kahve, gri, siyah renk tonlarında olur. Yer ve cephe döşemeleri ile yapı taşı olarak da kullanmak mümkündür. Renk bozulmasına karşı dirençlidir, kristal yapılı bir taş türüdür, renk çekiciliği ve daha sert yapısından dolayı onu mermerden daha değerli hale getirmektedir. Mermerin aksine, sulu kesim olmadığı müddetçe harca yapışma özelliği güçlüdür. İşlenmesi bazalt gibi zor bir taş türüdür ve işlenmeye çalışırken de istenmeyen noktalarda kırımlara neden olabilmektedir. Başlıca yoğun rezervler Balıkesir-Kapıdağ, Kazdağ, Bursa-Uludağ, Kocaeli-Gebze, İzmir-Kozak, Yalova-Armutlu, Çanakkale, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Kırklareli, Kırşehir, Bolu, İzmit, Giresun, Kocaeli, Muğla, Kütahya ve İzmir’de bulunmaktadır.


Dekoratif ve peyzaj taşları: Dekoratif taşlara örnek olarak, patlatma taşlar, dolomit, pileki, vermikülit, perlit, pomza, cüruf, balast, falez, çakıl, kuvarsit, mozaik taş vs çeşitleri örnek verilebilir. Çeşitlerine göre dekoratif taşlar üreticiler tarafından işlenerek farklı isimler ile adlandırılabilir.


Taş evlerde kablo ve sıhhi tesisat yöntemleri

Eğer taş duvarların tamamlanıp tesisatların önceden yapılmadığı bir yapıya sahipseniz elektrik tesisatları için tavandan saç tava veya emt borular ile duvar yüzeyinde ise derzler sökülerek uygulamak mümkündür. Su ve (ileriye dönük ihtimali varsa) kalorifer borularının tesisatları için tabandan çözümler yaratılabilir.


Eğer taş ev yapıyı sıfırdan inşa edecekseniz bu tesisatlar için taş duvar içinden geçecek şekilde esnek borular veya tesisat bacaları tercih edilebilir.


Taşı, kumu nereden bulurum vb. gibi sorular hakkında

Bilgi edinme arzunuzu anlıyor ve hak veriyorum, bu yüzden siteyi güncel tutma konusunda ayrıca emek sarf etmekteyim.


Taş ocaklarının iletişim adreslerini siteye eklemediğim için bu tür sorularınıza telefonda cevap veremem. Hem malzeme fiyatlarıda her bölgede nakliye ve agrega vb. koşullar nedeniyle değişkenlik göstermektedir. Bunu bizim araştırmamızı istiyorsanız bölgeye uğrayıp malzeme arayışında bulunabilir ve maliyet hesabınızı çıkarabiliriz.


Harç miktarı ne kadar olmalıdır?

Bu oran hazır kesim taşlar ile kırma taşlarda ve taşın cinsine göre değişmektedir. Kırma, yığma taş olarak baz alırsak; 1 m3 taş duvara kullanılacak malzeme = 1, 2 m3 taş + 0.33 m3 harç. (taşı m3 küpe 1.2 alma sebebi malzeme tedariğinde temel, kolon, kiriş, bağların ve taşlar çekiçlerle işlenirken oluşacak kayıpların işveren tarafından çoğunlukla hesap edilmemesinden dolayı.)


Örnek bir hesap = 300 m3 taş duvar için x 1.2 m3 taş = 360 m3 taş ve 300 m3 taş duvar için x 0.33m3 harç kullanırsak = 99m3 harç gider. (direkt 100m3 diyelim isterseniz kafamız karışmasın (-: )


Şimdi 1 m3 harca kullanacağımız çimento ve su oranına değinelim; 1 m3 harca 200kg çimento + 1 m3 kum + 0.20m3 su.

(Taş evlerde çimento oranı 1 m3 harca 250-300kg olmalıdır)


Buna göre 100m3 harç için; 100m3 x 1 m3 = 100 m3 kum.

100m3 harç x 200 kg çimento = 20000 kg çimento (20000 /50 = 400 torba çimento) 100m3 harç x 0,20 m3 = 20 m3 su


Taşlar hazır düzgün ebatlardaysa m3'e 1.2 m3 taş ve 0.33 m3 olan harç oranını kullanacağınız taşa ve duvar yapısına göre düşürebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken m3 ve m2 terimlerini karıştırmamanızdır. Hesabı m3 bazında vermemin sebebi duvar boyutlarınızı veya varsa kademelerini bilmediğimden kaynaklanmakta. Ayrıca üreticiler taşı tonaj olarak satabilir, taş türlerinin (kalkerik veya bazalt vs gibi) ağırlığı farklı olduğundan taşı tedarik ederken m3 miktarını belirtmeniz gerekir.


Harç önerileri: Karma harç yapılacaksa 42,5. Hazır beton tercih edilecekse zeminde (grobeton) en az C16, istinat duvarlarında en az C18. Taş ev duvar ve kolonlarında en az C25 tercih edilmelidir. Deprem bölgelerinde bu C30 standartları altında olmamalıdır.


Ne kadar taş ihtiyacım olur gibi sorular hakkında

Bu sorunun cevabı aslında üst ve alt sorulara verilen cevaba bakarak hesap edebilirsiniz. Temel, kolon, subasmanında taş kullanacaksanız bunları m3 sonucunu bulun. Duvar kalınlığınız 50cm olduğunuzu varsayarsak ve örneğin 120m2 duvarınız varsa x 0.50m2 = 60m3 taşıda önceki hesaba ilave edip toplam ihtiyacınız olan taşı bulursunuz.


İstinat duvarlarında da hesap aynı mantıktır; duvar temeli ve duvar kalınlığını hesap edip bulduğunuz m3 taş oranını, duvar uzunluk (m) ile çarparak toplam m3 taş miktarınız çıkar ortaya.


Çevrimiçi istinat duvarı hesap sayfası.

https://www.tasevyapim.com/istinat-duvari-hesabi


Yapı malzeme ve birim hacim m3 cinsine karşılık gelen ağırlıkların tonaj/kg miktarları hakkında

İnşaat Mühendisleri Odasının yayınladığı yapı malzemelerinin birim hacim ağırlığına ait pdf'i buradan indirebilirsiniz. Bizi ilgilendiren bazı birkaç pozun karşılığını buraya ekliyorum. Ayrıca listenin tüm içeriğini sizler için kolaylık olsun diye çevrimiçi bir çevirici haline getirip aşağıya linkini ekleyeceğim. Yine de materyallerin özgül ağırlığı şartlara göre değişebilir, kantarsız sevkiyat gerçekleştirmeyin.


Bazalt 3000 kg/m3

Granit, Mermer 2800 kg/m3

Kalker, Traverten 2400 kg/m3

Kum, Çakıl, Kırmataş (mıcır) 1800 kg/m3

Gözenekli püskürük taşlar (pomza, lav taşı vb.) <1600 kg/m3

Yoğun kalker, Kireç taşı, Dolomit 2700 kg/m3

Kil, Sıkı toprak 2000kg/m3

Gözenekli doğal taş mıcırları 1200-1500 kg/m3

Çimento harcı 2000 kg/m3

Normal beton 2200-2400 kg/m3


Çevrimiçi yapı malzemeleri ve yapı kısımlarının birim hacim ağırlıkları hesap sayfası

https://www.tasevyapim.com/yapi-malzeme-birim-hacim-agirlik-hesaplama


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Hakkında

Ada, Parsel numarasını bildiğiniz arsanızın öznitelik bilgilerine TKGM sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Fakat işimiz gereği arsa çevresini ölçmek için elle çizmemiz gerekiyor, bu hem vakit alan, hem de çizim esnasında sapmalara sebebiyet verdiğinden kesin olmayan çevre metraj ölçümlerini vermekte. Bunun önüne geçmek için ve kolaylık olması açısından TKGM verilerine sitemiz üzerinden ulaşmanıza yarayacak bir sayfa ekledim. Buradan arsanızın Ada, Parsel numaranızı girerek çevre uzunluğuna çizim yapmanıza gerek kalmadan kesin verilerle ulaşabilirsiniz.


Bunun haricinde oluşturduğum sayfa üzerinden TKGM parsel sorgu uygulamasının tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.


https://www.tasevyapim.com/parsel-sorgula


Taş ev ortalama m2 hesaplama hakkında

WhatsApp üzerinde çok sorulduğu için bunu ekleme gereği duydum.


Yapı yapılacak alan eni (A) ile boyunun (B) toplamının 2 katı alınarak yapının çevresi bulunur. Yapı çevresi ile yapının tavan yüksekliği (H) çarpılarak brüt duvar alanı bulunur. Kapı, pencere boşluklarının toplamını sonuçtan düşürebilirsiniz, fakat biz taş ev işçiliklerinde kapı, pencere boşluklarının işin metraj işçilik fiyatından düşürmüyoruz. Çünkü bu alanların kenar taşlarını işlemek ekstra bir işçilik gerektiriyor.


100m2 alana yapılacak 100m2 tek katlı taş ev için bir örnek: 100m2 alan için 10m en x 2 + 10 m2 boy x 2 = 40m toplam duvar uzunluğu diyelim. Şimdi duvar yüksekliği temel ve subasmanı hariç 3 m diyelim. Toplam duvar uzunluğu ve yüksekliğini çarpalım 40x3=120m2 yapının duvarı çıkar.


100m2 alana yapılacak çift katlı 180 m2 taş ev için bir örnek: 2.katı yapınızın ara tabliye üzerinde 80m2 olarak yapacaksanız; (10m en x 2 = 20) + (8 m2 boy x 2 = 16) (20+16 = 36), 2. kat duvar yükseliğinide 3 m varsayarsak 36x3= 108m2


1. kat 120m2 + 2. kat 108 m2 = Toplam 228 m2 toplam örülecek duvar alanı çıkar.


Statik projenizi buradan bilmediğimden 2. katı 80m2 baz aldım.


Bu hesaplamaya odalar, taban, tavan, çatı, temel, subasmanı vs dahil edilmemiştir. Biz fiyat listesinde sadece uzmanlık alanlarımızın olduğu işçilikleri belirttik. Bir ev inşasında binbir kalem, izinler, denetim ve prosedür olduğu unutulmamalıdır.


tasevyapim.com fiyat listesi ve parkeciyiz.com fiyat listesine bakıp işçilik giderlerinizi az çok hesaplayabilirsiniz.


Aşağıya online bir hesap çevirisi ekledim.


https://www.tasevyapim.com/duvar-yuzeyi-hesabi


Daire şeklinde bir yapının duvar metrajını ve alanını hesaplama

Çapını bildiğiniz bir dairesel duvarı Pi (π) sayısı olan 3.14 veya 22 ile çarpıp 7 ile bölerek toplam çevre duvar uzunluğunu bulabilirsiniz.


Örnek vermek gerekirse; 6m çapında çember şeklinde duvar örülecekse (pi sayısı 3.14'ün sonsuzu olduğu için onunla kafa bozmayalım) işlemi 6m çapı x 22 çarpıp 7 ile bölerek = 18.85m duvar uzunluğunu bulalım.


Hesaba devam edelim; eğer bu duvar 4m yüksekliğindeyse 18.85x4=75.4m2 toplam duvar var demektir. Burada hesaplama dairenin çapı iki dış alan uzunluğu baz alınarak hesap edildi (Yapmak istediğiniz duvar kalındığını bilmediğimden). Eğer hesabı dairenin iç kısımlarını baz alarak yapacaksanız duvar kalınlığını çapa dahil etmeniz gerekir.


Örneğini verdiğimiz dairesel yapının alanını bulmak için hesaba devam edelim; çapı 6m olan çemberin yarıçapı 3m'dir, 3m yarıçapın karesi (3x3=9) x pi π sayısına (π=3.14) çarparak= 28.2 m2 olan alanı buluruz. Veya pi sayısına değilde yarıçapın karesini 22 ye çarpıp 7 ye bölseydiniz iki hesapta yine aynı sonuca çıkardı. Yine alan hesabında çemberin iki dış noktası baz alındı. Çıkan alan sonucunu 2 duvar kalındığını düşürerek gerçek sonuca ulaşabilirsiniz.


Eğer birde bunun hacmini m3 (metreküp) olarak bulmak isterseniz, 28.2 alanı silindirin yüksekliği olan 4m'e çarparak 113m3 sonucuna ulaşırdınız. Hacim = π x r2 x h formülüyle hesaplanır.


İşinizin türüne göre buradan hesap çevirilerine ulaşabilirsiniz


https://www.tasevyapim.com/hizli-ve-pratik-hesaplayiciTaş evde bodrum kat tercih edilmeli midir?

Taş evler çoğunlukla birkaç olduğundan zemin taşıma gücü açısından çok katlı yapılara göre daha problemsiz yapılardır.


Burada bodrumdan kasıt toprak altında olan katlardır. Eğer toprak altında otopark, sığınak gibi alanlara ihtiyacınız varsa düşünülebilir. Veya çok eğilimli bir arazide inşa edilecekse bodrum toprak altında kalmayacağı için yine tercih edilebilir. Fakat parayı toprak altına gömecek kadar zengin değilseniz zaten ekonomik değildir. Ekstra maliyetleri vardır.


Ayrıca nemli bir toprak yapısına sahip araziyse ve yeterince yalıtım yapılmazsa ileride bodrumda haşere, kemiriciler, rutubet ve su basması vb sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz vardır.


Taş cephe kaplama hakkında bilinmesi gerekenler

Doğal taşlar cepheye 2 şekilde uygulanır, harçlı yapıştırma sistemi, diğeri ise mekanik montajla cephe kaplama sistemleridir. Sitede görülen taş duvar yüzey kaplama birim işçilik fiyatı harçlı yapıştırma sistem fiyatıdır. Mekanik montaj, kanca ve ankraj ile yapılan uygulamalar değişkenlik gösterdiği için yüzey araştırması ve kullanılacak malzeme görüldükten sonra fiyatlandırılır.


Klasik doğal taş yapıştırma sistemi, mekanik doğal taş kaplama sisteme göre daha az maliyetle gerçekleşebilmesine karşılık uzun vadede onarımı zor ve maliyetlidir, ayrıca yüksek yapılarda komple dış cephenin harçlı yapıştırılması çeşitli riskler içerirler.


Sıfırdan bir yapı yapacaksanız dış cephe duvarı doğal taş kullanarak yapmak daha ekonomiktir ve uzun vadede bakım gerektirmez. Ekstra bir iç-dış cephe kaplama maliyeti yoktur.


https://www.tasevyapim.com/alci-panel-bolme-duvar-cephe-kaplama-hesabi


Taş evlerde ısıtma sistemleri hakkında

Ülkemizde şömineler ısınma ve dekoratif amaçlı çoğunlukla tercih ediliyor. Taş ev yapınız elektrik ve su erişiminiz olan bir bölgedeyse zaten birçok alternatif ısınma yöntemi var.


Bunun yanında güneş panelleri ve yerden ısıtma sistemleri diğer seçenekler arasında. Eğer yapıda bodrum tercih etmemişseniz ve zaten duvarda taş olduğundan yerden ısıtma sistemleri taş ev yapılarında ısıyı uzun süre kendi içinde muhafaza ettiğinden uzun vadede size ekonomik avantaj sağlayacaktır.


Taş evlerde uygun duvar (kat) yüksekliği ne olmalıdır?

İmar yönetmeliği MD 28'e göre izin verilen minimum duvar yüksekliği asma katlar hariç 2.6m'den az olamaz. Banyo, lavabo, kiler, merdiven altları, bodrum, her türlü iç-dış geçitlerde duvar yüksekliği 2.2 metreye kadar düşürülebilir.


Ekonomik olur diye taş evlerde duvar yüksekliğini 2.6 m gibi min değerde tutmanızı tavsiye etmiyorum. Ev içinde yaşam sürerken psikolojik açıdan ruhunuzu daraltabilir. Daha ferah oturum için katlar arası duvar yüksekliğini arttırın. Dış cephe ara kat duvar yüksekliğini örneğin 4 metreye çıkardığınızda 3m'den sonra yatay betonarme hatıl yapılmalıdır.


Yine iç kısımlarda yığma kiremitlerden yaptığınız 20cm olan ara bölme duvarlarında da 3m'den sonra beton hatıl yapılması gerekmektedir. Betonarme hatıllar duvar kalınlığıyla eşit olmasını istenmekte, fakat doğal taşın görünümünü bozmamak için taş duvarda hatıl genişliğini daraltıp aynı taş ile kaplanması haklı olarak yapının sahipleri tarafından istenmekte.. Yönetmeliklerden sapalım demiyorum ama uygun ebatlı taşlar işlenerek örülmüş 50cm kalınlığında olan taş duvarlar zaten taşıyıcıdır. Yatay hatıllar içinde kalın yassı blok ebatlı taşlar tercih edebilirsiniz, böylece yine taşın doğal görünümü bozulmayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken malzeme seçimi kadar onu işleyip yapıyı inşa eden ustaların niteliğidir. Bunu sık tekrar ettiğimin farkındayım ama nedense insanlar daha ucuza çalışacak ustalar arayıp mükemmel bir yapı inşa etmek istiyorlar. İkisi bir arada olmaz. Ülkede niteliği çok az sayıda bulunan kişileri aradığınızı unutmayın.


Bu arada ara kat duvar yüksekliğiniz Deprem Yönetmeliği Tablo 11.4'te belirtilen hef/tef maks 9 oranına göre hesaplayacak olursak, duvar kalınlık; 0.5mx9=4.5 metre duvar yüksekliğini geçemez.


Fosseptikler hakkında

Fosseptik kuyuları komşu parsele 5 metreden daha yakın olamaz. Eğer ortak olarak kullanacaksanız veya arazi nizamı bitişik ve müsait değilse bunları birleştirmeye belediye yetkilidir.


Kapı ve pencereler hakkında

Bitişik ve blok düzendeki arazilerde komşu parsel sınırı çizgisi üzerine yapı inşa edilecekse bu cephedeki duvarlarda pencere ve kapı açılamaz.


Kapı yüksekliği en az 2.1m, Kapı genişliği en az 1.5m, kapı çift kanatlı olacaksa her bir kanadın 1m'den az olmaması gerekir.


Taş evlerde tabliye, kiriş, hatıl, temel, subasman hakkında

Ara kat tabliye, hatıl, dam ve kirişlerde çoğunlukla kalıp+hazır beton tercih edilsede kayın, sarıçam, kızılçam, meşe gibi ağaçlardan üretilen tomruk ve keresteler yapıda lentolarda, dekoratif amaçlı ve mukavemeti arttırmak için kullanılabilmektedir.


Temel ve subasman hakkında:

Yapı eğilimli yamaç bir alana inşa edilecekse eğimdeki kot farklı düzeltilmeli. Taş zaten ağır bir yapı taşıdır, beton maliyetini düşürmek, nem, haşere, kemiriciler, su basması veya toprak kaymasından korunmak için subasmanın min 50cm olması tavsiye edilir. Temeli komple veya sadece perde kısımlarını kazıp taş dolgu veya hazır beton tercih etmek size kalmış, fakat subasmanı dolgusunda toprak kullanmak doğru bir seçim değildir. Bunun için her durumda zemin etüdü için uzmanlardan ve yapıyı inşa edeceklerden destek almanızda fayda var.


https://www.tasevyapim.com/kazi-hesabiBu konuya ait daha fazla içerik bir alt cevapta var.


Taş evler depreme dayanıklı mıdır?

Taşın ömrü sınırsızdır, fakat bunun yanında beton, demir ve ağacın ömrü sınırlıdır. Binlerce yıldır ayakta duran taştan kaleleri düşünün. Taş yapıdaki konumu gereği esnek, enerjiyi yutabilme ve basınca dayanıklıdır. Taşıyıcı kolonlarda taş tercih edilecekse bu taşın ve ebatlarının doğru seçilmesi kadar döşemesininde doğru olması gerekmektedir. Taş yapının donatı kısımlarına kemerler kullanılıp çekme gerilmesi minimum seviyede olması sağlanabilir.


Çelik, ahşap veya taş yapılar sünek davranışından, yani esnekliğinden dolayı deprem anında belli bir miktar veya tamamen eski haline dönebilir. Hem zaten üstteki cevapların birinde taş evlerin çoğunlukla birkaç kat olmasından dolayı zemin taşıma gücü açısından çok katlı yapılara göre daha problemsiz yapılar olduğunu dile getirmiştik. Bu nedenle taş evler doğru malzeme seçimi ve uzman kişiler tarafından inşa edildiğinde betonarme yapılara göre depreme karşı bir adım daha avantajlıdır diyebiliriz.


Deprem etkilerine karşı direnci arttırmak için kullanılan hatıllarda arttırılabilir. Hatıllar; ağırlığı yatay olarak dağıtmak, duvarların dikine çatlamalarını önlemek için duvar üst-alt-iç kısımlarına yatay ve dikey olarak, kapı-pencere üstüne, kiriş yerine tercih edilecek bölgeler ile çatı kalkan duvarına kullanılabilir.


Beton gevrek bir malzeme olduğundan deprem anında yer ve şekil değiştirebilir ve standartlara uyulmamışsa bir süre sonra kırılabilir, yani esnek değildir. Kısaca esas taşıyıcı eleman olan kolon ister taş, ister beton olsun üzerine gelecek yük ve olası basınç hesaba katılmalıdır.


Yine de tedbiren evinizi inşa ederken dikkat etmeniz gereken zemin koşulları, temel ve kolonlara gelecek olası kuvvetleri sömürecek tercihler olmalı.


 • Eğer kolon, kiriş ve temelde hazır beton tercih etmişseniz özellikle kolonlarda standartların üstünde demir etriyelerin sık kullanılmasına özen gösterilmeli.


 • Kolon, kiriş birleşim bölgelerinin kesme bölgelerinin güvenliği sağlanmalı.


Bunları uyguladığınızda beton kolonun kırılması asgari düzeye indirecektir.


Zemine ait çekincelerinizde varsa bütçenizi arttırıp, yükün zemine orantılı bir şekilde aktarılmasını sağlamak ve olası hareketi zeminle bir bütün kılmak için radye temel uygulayabilirsiniz.


Bu soru önemli olduğu için cevap biraz geniş ele alındı. Esas başlıktan saptık, cevabı betonarme yapılar içinde değerlendirebilirsiniz.


Yazılanlar işinize yaradı mı?

Bilgilerin yapı inşa sürecinde işinize yarayacağını düşünenlerdenseniz teşekkür mahiyetinde aşağıdaki hesap numarasına bir harçlık gönderebilirsiniz. Desteğiniz motivasyonumu arttırıp, web sitesine daha detaylı bilgiler ekleyip güncel tutmamı sağlayacaktır.
Destek verenler burada listelendi. Teşekkürler. https://www.tasevyapim.com/corbada-tuzu-olanlar


Yapı ve Kredi Bankası

Alıcı Adı: Fesih Biçer

IBAN Numarası: TR09 0006 7010 0000 0063 6715 12

Yapı ve Kredi Bankası

İletişime geçin


Hesaplama araçları