Çokgenlerin Çevresini ve Alanını Hesaplama

  • Burada kenar uzunlukları birbirine eşit beşgen, altıgen, sekizgen gibi çokgen şekillerin çevresini ve alanını hesaplayabilirsiniz.
  • Gerekli verileri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.


Çokgen şekli
Çokgen
metre
metre


Çokgen (poligon) Nedir?

Çokgen, birbirine eşit uzunlukta en az 3 kenarı olan düzgün şekildir.


Çokgenin Çevresi Nasıl Hesaplanır?

k, çokgenin bir kenarının uzunluğu ve n çokgenin kenar sayısı olmak üzere; Çevre = k.n formülüyle hesaplanır.


Çokgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

k, çokgenin bir kenarının uzunluğu ve n çokgenin kenar sayısı olmak üzere; Alan = (1/4)nk2 cot(π/n) formülüyle hesaplanır.

Eğer çokgenin merkezinden kenarına uzunluğunu biliyorsak ve buna r dersek, aşağıdaki formülü kullanarak da çokgenin alanını hesaplayabilirsiniz. Alan = kr2 tan(π/n)