Dik Üçgenin Çevresini ve Alanını Hesaplama

  • Burada dik üçgenin çevresini ve alanını hesaplayabilirsiniz.
  • Gerekli verileri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.


Dik üçgen şekli
Dik Üçgen
metre
metre


Dik Üçgenin Çevresi Nasıl Hesaplanır?

b dik açının komşu kenarlarından bir tanesi, c ise komşu kenarlardan ikincisinin uzunluğu olmak üzere; Çevre = b + c + h formülüyle hesaplanır. Buradaki h (Hipotenüs) uzunluğunu bulmak için Pisagor Teoreminden yararlanılır.

Pisagor Teoremi (Pisagor Bağıntısı) h2 = b2 + c2 eşitliğidir. Yani dik açıya bağlı olan iki kenarın uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir.

Örneğin b uzunluğu 3, c uzunluğu 4 olan bir üçgenin çevresini hesaplamak için önce h değerini şu şekilde hesaplarız.
h2 = 32 + 42
h2 = 9 + 16
h2 = 25
h = √25
h = 5 birim

Daha sonra tüm kenar uzunluklarını toplarız.
Çevre = 3 + 4 + 5 = 12 birim


Dik Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

b dik açının komşu kenarlarından bir tanesi, c ise komşu kenarlardan ikincisinin uzunluğu olmak üzere; Alan = b × c / 2 formülüyle hesaplanır. Bir dik üçgen, dikdörtgenin köşeden köşeye kesilmiş halidir. Dikdörtgenin alanını hesaplarken kenar uzunluklarını çarparız. Bu durumda bu uzunluğu 2'ye bölersek dik üçgenin alanını buluruz.