Alçı Panel veya Bölme Duvar, Cephe Kaplama Hesabı

  • Burada duvar alanı ve toplam metal profil veya toplam kaplama taş uzunluğunu hesaplayabilirsiniz.
  • Gerekli verileri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.


Hesaplama aracı - Kazı hesabı
metre
metre
metre

Alçı Panel Veya Bölme Duvar, Taş Cephe Kaplama Nasıl Hesaplanır?

Verilen duvar uzunluğu (L), duvar yüksekliği (H) ve profil aralığı (R) değerleri kullanılarak, duvar alanı hesaplanır. Ardından bu alan ve profil aralığının ortalamasının duvar yüksekliği ile çarpılması sonucunda toplam duvar alanı ile metal profil veya taş cephe kaplama uzunluğu bulunur.