Elipsin Çevresini ve Alanını Hesaplama

  • Burada elipsin çevresini ve alanını hesaplayabilirsinz.
  • Gerekli verileri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.


Elips şekli
Elips
metre
metre


Elips Nedir?

Elips, bir koninin bir düzlem tarafından kesilmesi ile elde edilen düzlemsel, ikinci dereceden, kapalı eğridir. Bu ifade aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Elips nedir şekli


Elipsin Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Elipsin çevresini hesaplamak için bir kaç yaklaşım bulunmaktadır. Burada kullanılan çevre hesaplama yaklaşımı bunlardan en çok bilinen ve en basit olanlarından biridir. Bu formül ile hesaplanan değer, b değeri a değerinin 3 katından daha uzun olmaması şartıyla gerçek değerden %5'e kadar farklı olabilir.

Elipsin kısa yarı çapı a ve uzun yarı çapı b olmak üzere;
Elipsin çevresi formülü
formülüyle hesaplanır.


Elipsin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Elipsin kısa yarı çapı a ve uzun yarı çapı b olmak üzere;
Elipsin alanı formülü
formülüyle hesaplanır.