İstinat Duvarı Hesabı

  • Burada toplam beton veya taş hacmini ve toplam kazı hacmi hesaplayabilirsiniz.
  • Olmayacak alanların değerine 0 yazın
  • Gerekli verileri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.


Hesaplama aracı - Kazı hesabı
metre
metre
metre
metre
metre
metre

Toplam beton, taş hacmi nasıl hesaplanır?

Temel Alanını Hesaplama:

İstinat duvarının temel alanını hesaplamak için, temel arka genişliği (C) ve temel toplam genişliği (E) kullanabilirsiniz. Temel alanı (A_t) şu şekilde hesaplanır: A_t = C * E

Temel Yüksekliğini Hesaplama:

İstinat duvarının temel yüksekliği (B) bu değeri direkt olarak kullanabilirsiniz.

Hacmi Hesaplama:

Hacmi (V) hesaplamak için, temel alanını yükseklik ile çarpabilirsiniz: V = A_t * B

Toplam kazı hacmi nasıl hesaplanır?

Kazı Alanının Temel Geometrisini Belirleme:

Kazı alanının temel geometrisini belirlemelisiniz. Bu, kazı yapılacak alandaki zemine, taban alanına, derinliğe ve gerekirse eğime göre değişebilir.

Kazı Alanının Taban Alanını Hesaplama:

Taban alanı, kazı yapılacak alanın boyutlarına göre hesaplanır. Eğer kazı alanı düz bir dikdörtgen ise, taban alanı uzunluk B (boy) ile genişlik A (en) çarpımı olarak hesaplanabilir. Örneğin, AxB metrekare cinsinden ifade edilen taban alanını temsil eder.

Kazı Derinliği Belirleme:

Kazı yapılacak derinliği H (derinlik) belirleyin. Bu, toprağın veya malzemenin ne kadar derin kazılacağını ifade eder. Genellikle metre cinsinden ifade edilir (H).

Kazı Eğimini Belirleme:

Kazı eğimini (D) derece cinsinden belirleyin. Kazı eğimi, kazının nasıl yapıldığını ve ne kadar toprak veya malzeme çıkarılacağını etkiler (θ derecesi).

Kazı Hacmini Hesaplama:

Verileri kullanarak kazı hacmini hesaplayabilirsiniz.