BAYBURT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

Bayburt ili, doğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri ile çevrili Anadolu’nun kuzey doğusunda Çoruh Nehri kenarına kurulmuş bir ildir.

 

Bayburt ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yataklarının oluşumu için uygun bir ortam sunmaktadır. Bununla birlikte bilinen maden yataklarının sayısı oldukça azdır.

Bayburt ilindeki metalik madenler bakır ve krom yatak ve zuhurlarıdır. Merkez-Helvaköy ve Anzarya bakır sahasında 200.000 ton potansiyel kaynak belirlenmiştir. Kopdağı Bölgesi’nde % 15-45 Cr2O3 tenörlü çok sayıda krom yatak ve zuhurları tespit edilmiştir.


Bayburt ili ve civarında bulunan ve “Bayburt Taşı” olarak bilinen Bayburt tüf ve tüfitleri il ekonomisinde, özellikle yapı taşı olarak kullanılması ile ticari bir öneme sahiptir. 2005 yılında Bayburt Valiliğinin talebi ile Genel Müdürlüğümüz tarafından Bayburt ilinde detay etütler gerçekleştirilmiş ve Toptepe, Sırataşlar, Gevenli, Konakdağ ve Gümüşdamla sahalarında toplam 2.535.700. ton görünür rezerv tespit edilmiştir. Ayrıca Bayburt ili ve çevresinde Bayburt Taşı dışında traverten yatakları da bulunmaktadır. İldeki açık, koyu bej renkli ve resifal özellikli Jura kireçtaşları ile oniks ve granitler de bölgenin önemli doğaltaş potansiyelleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, ilde bulunan bir diğer endüstriyel hammadde kaynağı ise Demirözü ilçesindeki Edire ve Gümüşgöze kil sahalarıdır. % 22 ile 31 arasında değişen Al2O3 içeriklerine sahip sahaların toplam görünür+muhtemel kil rezervi 386.100 ton olarak belirlenmiştir.


BAKIR-KURŞUN-ÇINKO (Cu-Pb-Zn)

Merkez-Helvaköy ve Anzarya Bakır-Kurşun-Çinko Sahası

Tenör             : -

Rezerv           :200.000 ton potansiyel kaynak.


KİL (Kil)

Demirözü-Edire sahası

Tenör : % 22-29 Al 2 O 3

Rezerv  : 93.600 ton görünür+muhtemel rezerv.

Demirözü-Gümüşgöze sahası

Tenör  : >% 29-31 Al 2 O 3

Rezerv  : 292.500 ton mümkün refrakter kil.


KROM (Cr)

Merkez (Kopdağı Bölgesi) krom Sahası

Tenör   : % 15-45 Cr 2 O 3

Rezerv  :360.000 ton görünür+muhtemel rezerv.


MERMER (DOĞALTAŞ)

Merkez ve Aydıntepe İlçelerindeki- Sırataşlar, Toptepe, Gevenli ve Gümüşdağ Bayburttaşı sahaları

Tenör   :% 5 blok verimi

Rezerv : 2.535.729 ton görünür, 643.000 ton muhtemel ve 599.200 ton mümkün rezerv.


Kaynak : mta.gov.tr